سایت فوت پلاس با هدف اشتراک مفید ترین مطالب در راستای سری بازی های فیفا و به طور تخصصی تر در بخش آلتیمیت تیم ، در سال 97 فعالیت خود را آغاز کرده است.
این سایت با بهره گیری از افراد متخصص و کار آزموده خود ، توانسته تا حدود زیادی به دانش افراد در سری بازی های فیفا ، اضافه کند.
همینطور این سایت تلاش نموده که به بهترین شکل ممکن بحث پشتیبانی را انجام دهد و در راستای فروش کوین با تضمین پایینترین قیمت قدم بردارد.