سرمایه گذاری

ژوئن 21, 2019

خریدهای برتر TOTW 40 !!

اسم بازیکن: Osmar نوع کارت: GOLD IF 78 تیم: FC Seoul نوع ریسک : پایین قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 10 کا به پایین قیمت پیشنهادی […]
ژوئن 21, 2019

خریدهای برتر TOTW 40 !

اسم بازیکن: Tomeu Nadal نوع کارت: GOLD IF 76 تیم: Albacete Bpie نوع ریسک : پایین قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 10 کا به پایین قیمت […]
ژوئن 20, 2019

خریدهای برتر TOTW 40

اسم بازیکن: Carlos Fernandez نوع کارت: GOLD IF 81 تیم: RC Deportivo نوع ریسک : پایین قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 17 کا به پایین قیمت […]
ژوئن 20, 2019

خریدهای برتر مربوط به TOTW 40

اسم بازیکن: Paulinho نوع کارت: GOLD RARE 85 تیم: Guangzhou نوع ریسک : بالا قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 13 کا به پایین قیمت پیشنهادی خرید […]
ژوئن 19, 2019

خریدهای برتر هفته

اسم بازیکن: Virgil van Dijk نوع کارت: GOLD RARE 88 تیم: Liverpool نوع ریسک : بالا قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 100 کا به پایین قیمت […]
ژوئن 19, 2019

خریدهای برتر مربوط به ULTIMATE TOTS !!

اسم بازیکن: Nicolás Otamendi نوع کارت: GOLD RARE 86 تیم: Manchester City نوع ریسک : بالا قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 20 کا به پایین قیمت […]
ژوئن 19, 2019

خریدهای برتر مربوط به ULTIMATE TOTS !

اسم بازیکن: Douglas Costa نوع کارت: GOLD RARE 86 تیم: Juventus نوع ریسک : بالا قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 21 کا به پایین قیمت پیشنهادی […]
ژوئن 19, 2019

خریدهای برتر مربوط به ULTIMATE TOTS

اسم بازیکن: Fabinho نوع کارت: GOLD RARE 85 تیم: Liverpool نوع ریسک : متوسط قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 11.5 کا به پایین قیمت پیشنهادی خرید […]
ژوئن 18, 2019

خریدهای برتر هفته

اسم بازیکن: Óscar Opazo نوع کارت: TOTS 86 تیم: CD Viñazur نوع ریسک : بالا قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 16.5 کا به پایین قیمت پیشنهادی […]