سرمایه گذاری

فوریه 11, 2019

VIII خریدهای برتر مربوط به B.Liga POTM

اسم بازیکن: ARJEN ROBBEN قیمت خرید : ۱۴۰۰۰ کوین به پایین وقت فروش : چند ساعت قبل از در دسترس قرار گرفتن POTM SBC هستش (خودمون […]
فوریه 11, 2019

VII خریدهای برتر مربوط به B.Liga POTM

اسم بازیکن: RALF FÄHRMANN قیمت خرید : ۹۰۰ کوین به پایین وقت فروش : چند ساعت قبل از در دسترس قرار گرفتن POTM SBC هستش (خودمون […]
فوریه 11, 2019

VI خریدهای برتر مربوط به B.Liga POTM

اسم بازیکن: MARCO REUS قیمت خرید : ۱۴۰۰۰ کوین به پایین وقت فروش : چند ساعت قبل از در دسترس قرار گرفتن POTM SBC هستش (خودمون […]
فوریه 10, 2019

خریدهای برتر مربوط به B.Liga POTM !!!!

اسم بازیکن : FRANCK RIBÉRY قیمت خرید : ۱۲۰۰۰ کوین به پایین وقت فروش : چند ساعت قبل از در دسترس قرار گرفتن POTM SBC هستش […]
فوریه 10, 2019

خریدهای برتر مربوط به B.Liga POTM !!!

اسم بازیکن : JONATHAN TAH قیمت خرید : ۲۱۰۰ کوین به پایین وقت فروش : وقتی از سودش راضی بودین یا یه سرمایه گذاری بهتر معرفی […]
فوریه 9, 2019

خریدهای برتر مربوط به B.Liga POTM !!

اسم بازیکن : Shinji Kagawa قیمت خرید : ۱۱۰۰ کوین به پایین وقت فروش : وقتی از سودش راضی بودین یا یه سرمایه گذاری بهتر معرفی […]
فوریه 9, 2019

خریدهای برتر مربوط به B.Liga POTM !

اسم بازیکن : OLIVER BAUMANN قیمت خرید : ۱۰۰۰ کوین به پایین وقت فروش : وقتی از سودش راضی بودین یا یه سرمایه گذاری بهتر معرفی بشه […]
فوریه 9, 2019

خریدهای برتر TOTW 21 !!

اسم بازیکن : Luuk de Jong IF قیمت خرید : ۱۵۰۰۰ کوین به پایین وقت فروش : وقتی از سودش راضی بودین یا یه سرمایه گذاری […]
فوریه 9, 2019

خریدهای برتر TOTW 21 !

اسم بازیکن : Julian Brandt IF قیمت خرید : ۲۵۰۰۰ کوین به پایین وقت فروش : وقتی از سودش راضی بودین یا یه سرمایه گذاری بهتر […]