سرمایه گذاری

مارس 4, 2019

خریدهای برتر TOTW 24 !!

اسم بازیکن: Kenneth Vermeer نوع کارت: IF 81 تیم: Feyenoord نوع ریسک: پایین قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 12 کا به پایین قیمت پیشنهادی خرید در پی سی: […]
مارس 4, 2019

خریدهای برتر TOTW 24 !

اسم بازیکن: Vincenzo Grifo نوع کارت: IF 81 تیم: Sport-Club Freiburg نوع ریسک: پایین قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 12 کا به پایین قیمت پیشنهادی خرید در پی […]
مارس 4, 2019

خریدهای برتر هفته

اسم بازیکن: Lopes نوع کارت: 84 GOLD RARE تیم: Olympique Lyonnais نوع ریسک: پایین قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 2.0 کا به پایین قیمت پیشنهادی خرید در پی […]
مارس 4, 2019

خریدهای برتر هفته

اسم بازیکن: Stéphane Ruffier نوع کارت: 84 GOLD RARE تیم: AS Saint-Étienne نوع ریسک: پایین قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 1.6 کا به پایین قیمت پیشنهادی خرید در […]
مارس 4, 2019

خریدهای برتر مربوط به BPL POTM

اسم بازیکن: Aymeric Laporte نوع کارت: 84 GOLD RARE تیم: Manchester City نوع ریسک: پایین قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 4 کا به پایین قیمت پیشنهادی خرید در […]
مارس 3, 2019

خریدهای برتر مربوط به BPL POTM

اسم بازیکن: Nicolás Otamendi نوع کارت:  GOLD RARE تیم: Manchester City نوع ریسک: بالا قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 18.5 کا به پایین قیمت پیشنهادی خرید در پی […]
مارس 3, 2019

خریدهای برتر مربوط به BPL POTM

اسم بازیکن: Vincent Kompany نوع کارت:  GOLD RARE تیم: Manchester City نوع ریسک: پایین قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 10 کا به پایین قیمت پیشنهادی خرید در پی […]
مارس 3, 2019

خریدهای برتر مربوط به BPL POTM

اسم بازیکن: Mesut Özil نوع کارت:  GOLD RARE تیم: Arsenal نوع ریسک: پایین قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 15.5 کا به پایین قیمت پیشنهادی خرید در پی […]
مارس 3, 2019

خریدهای برتر مربوط به BPL POTM

اسم بازیکن: Sokratis نوع کارت:  GOLD RARE تیم: Arsenal نوع ریسک: پایین قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 4 کا به پایین قیمت پیشنهادی خرید در پی […]