سرمایه گذاری

مارس 26, 2019

خریدهای برتر هفته !

اسم بازیکن: Raheem Sterling نوع کارت: Gold Rare 87 تیم: Manchester City نوع ریسک: متوسظ قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 32 کا به پایین قیمت پیشنهادی خرید در […]
مارس 26, 2019

خریدهای برتر هفته

اسم بازیکن: Michy Batshuayi نوع کارت: OTW 84 تیم: Crystal Palace نوع ریسک: بالا قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 19.5 کا به پایین قیمت پیشنهادی خرید در پی […]
مارس 24, 2019

خریدهای برتر TOTW 27 !!!!

اسم بازیکن: Léo Dubois نوع کارت: IF 81 تیم: Olympique Lyonnais نوع ریسک: پایین قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 13 کا به پایین قیمت پیشنهادی خرید در پی […]
مارس 24, 2019

خریدهای برتر TOTW 27 !!!

اسم بازیکن: Romain Hamouma نوع کارت: IF 81 تیم: AS Saint-Étienne نوع ریسک: پایین قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 13 کا به پایین قیمت پیشنهادی خرید در پی […]
مارس 24, 2019

خریدهای برتر TOTW 27 !!

اسم بازیکن: Régis Gurtner نوع کارت: IF 81 تیم: Amiens SC نوع ریسک: پایین قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 12.5 کا به پایین قیمت پیشنهادی خرید در پی […]
مارس 24, 2019

خریدهای برتر TOTW 27 !

اسم بازیکن: Albin Ekdal نوع کارت: IF 81 تیم:  Sampdoria نوع ریسک: پایین قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 12.5 کا به پایین قیمت پیشنهادی خرید در پی سی: […]
مارس 23, 2019

خریدهای برتر TOTW 27

اسم بازیکن: Marco Bizot نوع کارت: IF 81 تیم:  AZ نوع ریسک: پایین قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 11.0 کا به پایین قیمت پیشنهادی خرید در […]
مارس 22, 2019

خریدهای برتر مربوط به BIRTHDAY

اسم بازیکن: Douglas Costa de Souza نوع کارت:86 Gold Rare تیم: Juventus نوع ریسک: قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 19.5 کا به پایین قیمت پیشنهادی خرید در پی […]
مارس 18, 2019

خریدهای برتر مربوط به TOTW 27

اسم بازیکن: Martin Hinteregger نوع کارت: Gold Non-Rare 77 تیم:  Eintracht Frankfurt نوع ریسک: بالا قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 1 کا به پایین قیمت پیشنهادی خرید […]