سرمایه گذاری

آوریل 25, 2019

خریدهای برتر TOTW 32 !

اسم بازیکن: Clément Lenglet نوع کارت: GOLD IF 84 تیم: FC Barcelona نوع ریسک : پایین قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 23 کا به پایین قیمت پیشنهادی خرید […]
آوریل 25, 2019

خریدهای برتر TOTW 32

اسم بازیکن: Diego Carlos نوع کارت: GOLD IF 82 تیم:  FC Nantes نوع ریسک : پایین قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 15 کا به پایین قیمت […]
آوریل 22, 2019

خریدهای برتر مربوط به POTY !!

اسم بازیکن: Llorente نوع کارت: HERO 81 تیم: Tottenham Hotspur نوع ریسک : متوسط قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 14.7 کا به پایین قیمت پیشنهادی خرید […]
آوریل 22, 2019

خریدهای برتر مربوط به POTY !

اسم بازیکن: Matthijs de Ligt نوع کارت: GOLD RARE 83 تیم: Ajax نوع ریسک : متوسط قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 1.1 کا به پایین قیمت پیشنهادی خرید […]
آوریل 22, 2019

خریدهای برتر مربوط به POTY

اسم بازیکن: Arjen Robben نوع کارت: GOLD RARE 85 تیم: FC Bayern München نوع ریسک : متوسط قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 12 کا به پایین قیمت […]
آوریل 22, 2019

خریدهای برتر مربوط به TOTW 32 !!

اسم بازیکن: Niklas Süle نوع کارت: GOLD RARE 84 تیم: FC Bayern München نوع ریسک : متوسط قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 6.7 کا به پایین قیمت پیشنهادی […]
آوریل 20, 2019

خریدهای برتر مربوط به TOTW 32 !

اسم بازیکن: Deulofeu نوع کارت: GOLD RARE 81 تیم: Watford نوع ریسک : متوسط قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 1 کا به پایین قیمت پیشنهادی خرید در پی […]
آوریل 20, 2019

خریدهای برتر TOTW 31 !!!!

اسم بازیکن: José Reina نوع کارت: GOLD IF 85 تیم:  Milan نوع ریسک : پایین قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 27.5 کا به پایین قیمت پیشنهادی خرید […]
آوریل 20, 2019

خریدهای برتر TOTW 31 !!!

اسم بازیکن: Mathieu Debuchy نوع کارت: GOLD IF 82 تیم: AS Saint-Étienne نوع ریسک : پایین قیمت پیشنهادی خرید در کنسول: 15 کا به پایین قیمت […]